Növénytan

(Dr. Kovács Szilvia, Dr. Bákonyi Nóra, Aszalósné Balogh Rebeka)

 • Összehasonlító rostbiológiai kutatások lucerna fajták vegetatív szerveiben
 • Nedvesen frakcionált növényi rostok, mint  alternatív bioipari nyersanyag
 • A lucerna savó (dpj), mint alternatív bioipari nyersanyag  hasznosításának lehetőségei
 • Szántóföldi és kertészeti kultúrák művelési módtól függő gyomdiverzitásának vizsgálata
 • Szántóföldi és kertészeti kultúrfajok, fajták, ökotípusok növényanatómiai vizsgálata
 • A hazai flóra zárvatermő növényeinek anatómiai, morfológiai, citológiai és szaporodásbiológiai vizsgálata rendszertani és fajtajellemzési célból
 • Eltérő sótartalmú szikes élőhelyek (szikes szántók és szikes rétek) botanikai állapotfelmérése és monitorozása: vizsgálandó terület társulásainak analitikus és szintetikus bélyegeinek felmérése a sótartalom függvényében, a só tűrő fajok morfológiai és mikroszkópos növényanatómiai vizsgálata
 • Természetközeli élőhelyek botanikai állapotfelmérése, flórakutatása.
 • Gabonanövények Si forgalma és a Si táplálás hasznosításának lehetőségei a termésbiztonság növelésében és a környezetkímélő mezőgazdálkodásban.
 • A Si biotikus és abiotikus stressztűrésben betöltött szerepének kiaknázása növénynemesítési eszközökkel.
 • A C3-as és C4-es szántóföldi gyomfajok Si forgalmának vizsgálata.
 • Fitolitkészlet referencia-anyag készítése és elemzése környezet- és élőhely rekonstrukciós célú kutatásokhoz.
 • Kultúrfajok, ősi gabonák fitolitkészlet referencia-anyagának elkészítése és elemzése növénytermesztés- és táplálkozás történeti  kutatásokhoz
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 27. 09:06