Szakdolgozati témák

Veres Szilvia

 • Vízhiány okozta növényfiziológiai válaszreakciók értékelése a biológiai alapok és más környezeti terhelések függvényében
 • Tápelem hasznosítási hatékonyság növényfiziológiai vizsgálata a zöld mezőgazdaság tekintetében
 • Magas tápértékű takarmány/élelmiszer előállításának növényfiziológiai eszközökkel
 • Ciroknemesítés, vetőmagtermesztés, kémiai emaszkulációs lehetőségek
 • Növényi állapotdiagnosztika fiziológiai háttere 
 • Ipari melléktermékek hasznosításának lehetőségei a növényi tápanyagutánpótlásban

 

Bákonyi Nóra

 • A barnalé hasznosítási lehetőségének természetvédelmi szempontú vizsgálata
 • Különböző eredetű barnalevek/növényi kivonatok összetételének stabilizálása fermentálással
 • Mikroalgákkal dúsított biotrágya/biostimulátor kombinációk (prototípusok) készítése
 • A barnalé készítmények hordozóra vitele takarmányként történő hasznosítási célzattal
 • Saját készítésű és kereskedelmi forgalomban kapható biostimulátor kombinációk szántóföldi vizsgálata
 • A zöld biofinomítókból származó különböző hulladék-vizek (barnalevek) alkalmazhatósága mikroalgák termesztésére

 

Kovács Szilvia

Mezőgazdasági mérnököknek, kertészmérnököknek, osztatlan agrármérnököknek:

 • Összehasonlító növényanatómiai (szövettani) vizsgálatok eltérő kezelések hatására (választott kultúrnövény)
 • Rostanalitikai vizsgálatok választott kultúrnövényeken

Természetvédőknek:

 • Adott terület (lakóhelyfüggő) florisztikai felmérése  (Natura 2000-es területek, helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok egyes részei, féltermészetes élőhelyek stb.)
 • Özönfajok (inváziós növényfajok) állomány felvételezése és monitorozása
 • Védett növényfajok állomány felvételezése monitorozása
 • Növényzet összetételének változása eltérő természetvédelmi kezelések hatására
 
Szabolcsy Éva
 • Vetőmag alapozás (priming) hatása választott zöldségnövények fejlődésére
 • Különböző növényi mag fehérjék emészthetőségének javítási lehetősége limitált hidrolízissel
 • Zöld takarmányok értéknövelése eltérő feldolgozási módszerekkel
 • Zöld biomassza értékénövelési lehetősége különböző feldolgozási módszerekkel
 • Protelitikus enzimek hatása csicseriborsó és zab fehérjék minőségére

 

Makleit Péter

 • Ősi búzafaj, az Alakor (Triticum monococcum) természetes védekező képességének feltérképezése
 • A legújabb, nagy területeken termesztett kukorica hibridek ciklikus hidroxámsav-tartalmának vizsgálata
 • Csemege- és szemes kukorica hibridek morfológiai és szövettani összehasonlítása
 • Az Amerikai prérifű (Sporobolus cryptandrus) ökológiai sikerének élettani háttere
 • Hormonkezelések hatása különböző kukorica hibridek antioxidáns enzimjeinek aktivitására
 
 
Kaszás László
 • Csicsóka in vitro szaporításának lehetőségei és technológiai fejlesztése
 • Különböző növényi zöld biomasszák feldolgozása - zöld biofinomítás
 • Zöldségnövények hidropóniás termesztésének lehetősége

 

Kovács Zoltán

 • Batáta szomatikus embriogenezis indukciója kallusz kutúrában
 • Levél fehérjék kivonása, koncentrálása, technológia fejlesztése választott növényfajokkal
 • Alternatív fehérjenövények feldolgozása zöld biofinomítással

 

Aszalósné Balogh Rebeka

 • A Debreceni Egyetem Degen Árpád Herbáriumának feldolgozása
 • Szünantróp kriptogám közösségek szerveződése
 • Természetközeli kriptogám közösségek szerveződése
 • Florisztikai felmérések, növényi populációk felmérése és állománybecslése
 • Természetvédelmi kezelések növényzet összetételére gyakorolt hatásainak vizsgálata
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:42